Skrevet ut fra Grendebygg ASs hjemmeside - 15-01-2021 18.01.44 - http://www.grendebygg.no
 

Om oss

Adresse:
Fjukvegen 7
1925 Blaker

Org.nr.: 980 610 462

Opprettet 1998

9 ansatte

3 eiere og styremedlemmer:
Egil Andresen
Ove Huserbråten
Per Ivar Moen

Styrets leder: Egil Andresen
Daglig leder: Per I. Moen
Regnskap: Fenstad Regnskapskontor AS


Vi utfører:

Nybygg
Tilbygg
Rehabilitering
Restaurering
Våtrom
Uavhengig kontroll
Lekkasjemåling luft
Fuktmåling
Utviklet av Atilla Moen-Duran